May 13, 11

Skype vacancy (more than 140 characters)


Məncə indi internetdə Skype vakansiyası açılıb.
Microsoft Skype-ı aldı. Nəsə eyni sahədə öz məhsulu da olan bir şirkət digərini alanda, həmin sahədə yeni bir vakansiya açılmış kimi gəlir mənə. Ona görə də məncə indi internetdə skype çatışmır, yeni skype axtarılır.

P.S. 140 simvola sığışmayan fikirlərimi belə share edəcəm.

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE