May 19, 11

Clip art (Photo stock)


Clip-art-lardan reklamlarda istifadə haqda bir dəfə İlgar gen-bol yazmışdı. Bilmirəm dərs götürən oldu ya yox?!
Bundan istifadə pisdir demək deyil. Ancaq orginal deyil. Xüsusilə böyük işlər olanda belə fotolar yaramaz..

Blog postun qəhrəmanı foto:

Maxmedia operativlik edərək(!) hamını bununla təbrik elədi.
Xəbərin çıxıdığı Mak.az-da isə istifadəçilərd birinin mənbə haqqında yazısını gördüm: http://en.fotolia.com/id/11301845
Twitter-də yazdığım kimi.
Elə bilmişdim operativlik ediblər. Mən axı niyə “elə bilirəm”?

P.S. Bu web 2 hamının paxırlarının üstün açır.

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE