May 25, 11

Son zəng


Bu gün may ayının 25-idir. İndiki şagirdlər üçün heç bir əhəmiyyətli gün olmasa da mənim üçün son zəng günüdür. Axırıncı dəfə 25 may son zəng kimi 2004-də keçirildi. Yəni ayın 25-ni son zəng kimi qeyd edən sonuncu buraxılış biz olduq.
Ona görə bu gün nəsə mənim yadımda həmişə son zəng günü kimi qalır. Necə ki, 1 sentyabr tədris ili başlayırdı. 11 il dalbadal ilin eyni günü, eyni hadisəni qeyd etmək, insanda istər-istəməz həmin günə qarşı xüsusi yanaşma yaradır.

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE