May 28, 11

Son 2 tədbir


Son günlərdə iki tədbirdə iştirak elədim.
Biri Netty 2011 idi. Sonuna yaxın gedib bir baş çəkək dedim. Nəsə yenilik görmədim. Eyni şeyləri də təkrar-təkrar yazmaq istəmirəm (nəticələri).
İkinci tədbiri Day.az təşkil eləmişdi. “İnternet Day” adlanırdı.
Bu da daha çox day.az-ın təbliğatı idi. Gedişata görə heç ürəyimcə olmadı.
Ona görə bunlar barədə Weboxu-nu “narahat eləmədim” :).

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE