November 4, 11

Social Birthday

İnformasiyanı qəbul etmə yolları zamanla müxtəlifləşir. İlk əvvəllər əsas əlaqə vasitəsi şəhər telefonu idi. Sonralar əlaqə vasitələri şaxələndi. Artıq interneti belə öz daxilində şaxələndiririk. Mobil telefonların özləri belə internet ilə inteqrasiyalıdır və burada xüsusi bir ekosistem var. Yəni indi əlaqə vasitələri olduqca müxtəlifdir. 3-4 il əvvəlki “bu gün”lə müqayisə edəndə açıq şəkildə fərqini hiss edə bilərəm. SMS-lərin əksərinin yerini online alternativləri alıb və onların da özü online-da şaxələnib. Günün qısa xülasəsini şəkildə görmək olar:

Leave your comment

Please be polite. You can use these HTML tags: STRONG, A, BLOCKQUOTE, CODE