// Archive for May, 2011

May 13, 11

Skype vacancy (more than 140 characters)


Məncə indi internetdə Skype vakansiyası açılıb.
Microsoft Skype-ı aldı. Nəsə eyni sahədə öz məhsulu da olan bir şirkət digərini alanda, həmin sahədə yeni bir vakansiya açılmış kimi gəlir mənə. Ona görə də məncə indi internetdə skype çatışmır, yeni skype axtarılır.

P.S. 140 simvola sığışmayan fikirlərimi belə share edəcəm.

May 7, 11

Dark marketing

Keçənlərdə bir jurnalda “Dark Marketing” haqqında oxuyurdum. Oxuyub qutarandan sonra gördüm ki, sən demə mən də qeyri-ixtiyari olaraq Google (Gmail, Chrome), FireFox, TwitterAndroid üçün könüllü olaraq dark marketingləri ilə məşğul oluram =). Bu haqda twitter-də də yazmışdım. Həmin vaxt sual olmuşdu ki, “nədir bu Dark Marketing?”. Bu haqda məlumat verəcəyimə söz vermişdim. Haqqında yazmağa ancaq indi vaxt tapa bilirəm. Bu indi hərfi mənada başa düşülməsin. Post günlərlə, həftələrlə yarımçıq formada draftda sürünəndən sonra post edilib :).
[ Continue reading… ]

May 1, 11

Tərcümə-çilik


Tərcümə və Tərcüməçilik. Bu haqda fikrimi twitterdə yazmaq istədim. Ancaq 140 simvola sığışası olmadı.
Ən çox təhsil həyatında belə şəxsiyyətlər haqqında məlumat almışam. Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Cəfər Cabbarlı, Abbas Səhhət, Quranı tərcümə edən Ziya Bünyadov və s., və i.a.
Elə fikirləşirəm ki, tərcümə adamın öz sahəsi ilə bağlı olanda, adam yeni biliklər də öyrənir.
Bəs mənim bu tərcümə məsələsi ilə nə əlaqəm? Fikirləşdim, görən nə vaxtsa hansısa softu, hansısa scripti tərcümə edən insan haqqında danışıb ona da rəhmət oxuyacaqlarmı? Vaxtilə tərcümə edilmiş əsərlərin elmi həyatda inkişafa böyük köməyi olmuşdu. İndiki texnoloji tərcümələr də, texnologiyanın inkişafına kömək edəcəkmi, tərcümə edənlərin adı gələcəkdə anılacaqmı?.. WordPressi tərcüməni edən filankəsə Allah rəhmət eləsin. Firefoxu, Operanı filan adam tərcümə elədi sağ olsun…

  • follow @shaig_m