// Archive for the ‘eurovision’ Tag

May 19, 11

Clip art (Photo stock)


Clip-art-lardan reklamlarda istifadə haqda bir dəfə İlgar gen-bol yazmışdı. Bilmirəm dərs götürən oldu ya yox?!
Bundan istifadə pisdir demək deyil. Ancaq orginal deyil. Xüsusilə böyük işlər olanda belə fotolar yaramaz..
[ Continue reading… ]

  • follow @shaig_m