// Archive for the ‘gənclik’ Tag

July 3, 11

TEDxBaki Gənclink

Bu gün (2 iyul) çox maraqlı bir tədbirdə oldumTEDxBaki . Tədbir barədə qısa-qısa qeydləri yazmaq istiyirəm. [ Continue reading… ]

  • follow @shaig_m